Futon +

260,00460,00

Descripció

A mig camí entre el matalàs de làtex i el futon clàssic. Vuit centímetres de capes de cotó pur que recobreixen un nucli de 4 centímetres de làtex. Aporta les qualitats d’elasticitat i durabilitat del nucli de làtex natural sense renunciar a l’essència del matalàs tradicional japonès.